LANDSBYIDYL PÅ SKOVGÅRDEN

Hobro Malerfirma skaber flot vægmaleri på plejecenter Hadsund


Der hersker ren landsbyidyl på plejehjemmet Skovgården i Hadsund. I et par uger har maler Rüdiger Buch været på besøg for at udsmykke en gang i centret med flotte landsbymotiver. Projektet er baseret på genkendelighed for beboerne i demensafsnittet. Således er motiverne inspireret af bybilledet i Hadsund, og projektet har på markant måde forvandlet et typisk institutionelt udtryk. I stedet er der skabt varme og hygge på gangen, hvor der blandt andet er personalekontor og lagerlokaler.

52-årige Rüdiger Buch er oprindelig uddannet teatermaler i sit fødeland, Tyskland. I de seneste 10 år har han været ansat hos Hobro Malerfirma som bygningsmaler. – Det her er en af de opgaver, jeg altid glæder mig til. Det er selvfølgelig ikke dem, der er flest af, men jeg er glad for, at min chef, Niels V. Rasmussen har haft tillid til, at jeg kan løse opgaven, siger Rüdiger.

Og tilfredsheden er da også stor på Skovgården. Centerleder Dorthe Lynge beskriver værket som en kæmpe forvandling. – Det har skabt en helt anderledes atmosfære. Jeg er sikker på, at både beboere og personale kommer til at nyde stor glæde af de flotte motiver, siger Dorthe Lynge. - Idéen bag projektet er jo først og fremmest, at der skal sættes nogle tanker og følelser i gang hos vores demente beboere. Den opgave har Rüdiger løst med stor dygtighed. Vi er meget glade for resultatet, konstaterer centerlederen.

Rüdiger Buch har anvendt mange af de teknikker som han i sin tid tilegnede sig som teatermaler. Motiverne er først skitseret og siden farvelagt med stor omhu. Enkelte udsnit er spartlet op for derved at skabe mere dybde i motivet. Værket er omkring 22 meter langt og viser både huse, gadekær samt øvrig landsbyidyl. Udover maleriet skal der også etableres en lille café i det pågældende centerafsnit.